Oprava obvodové zdi hřbitova v Beethovenově ulici

Obvodová zeď je v dezolátní stavu, svým rozsahem a významem pietního místa by zasluhovala opravu. Současný vzhled působí negativně nejen na návštěvníky hřbitova, ale i na obyvatele přilehlých lokalit.

Předkladatel návrhu: Tomáš Binter

Předpokládané náklady: 600.000 Kč

kontrolní checklist návrh č. 51

Realizace návrhu:

Po několika schůzkách s navrhovatelem a se správcem hřbitova na místě, kdy se zvažovala i možnost postupné zbourání staré zdi a postavení nové, jsme nechali prověřit vlhkost zdi sondou. Výsledky sanační zprávy jasně určily stupeň vlhkosti a zasolení hřbitovní zdi, která je mezi nízkým a středním zatížením.

Stávající stav hřbitovní zdi je tedy zapříčiněn nevhodně zvolenými materiály pro omítku, které tzv. „nedýchají“. Takže jsme se po dohodě s odborníky rozhodli opravit zeď postupně směrem od obřadní síně metodou lehké sanace, která by zeď měla opravit na delší dobu.

Postup prací, se kterými se začne na jaře:

  1. otlučení a odstranění veškerých nesoudržných vrstev omítky, dočištění ocelovými kartáči;
  2. sanace podkladu;
  3. oprava omítek – sanační jádrová omítka;
  4. povrchová úprava – fasádní nátěr omítnutých ploch;
  5. v místech, kde k opravovaným plochám hřbitovní zdi přiléhají plochy komunikací nebo okapových chodníků z dlažby bude provedena úprava soklu do výše 300 mm nad upravený terén izolační stěrkou s protiplísňovým nátěrem s baktericidními účinky;
  6. ze strany od vozovky se také opraví, popř. i vymění stříšky, aby nedocházelo k zatékání vody ze shora do zdi.

Fotografie z průběhu stavebních prací: