Odpadkové koše a lavičky podél cyklostezky od Bezručova údolí k Bandě

Podél cyklostezky, popř. cyklotrasy v úseku od Hřebíkárny až k Bandě instalovat zhruba po 500 až 750 m lavičku a odpadkový koš.

Navrhovatel: Zdeňka Bůžková

Předpokládané náklady: 200 tis. Kč

kontrolní checklist_33