Květinové hodiny rozkvetly

 Po „zmrzlých“ (tři zmrzlí, neboli „ledoví muži“ jsou v kalendáři 12.-14. května, kdy během těchto dnů se výrazně ochlazuje a přicházejí poslední ranní mrazíky) bylo do prostoru květinových hodin vysázeno více jak 2000 sazenic z 13 druhů rostlin, jedná se o trvalky i jednoletky.

Vstup do městského parku ožil, zkulturnil se vzhled daného prostoru a vzniklo další hezké místo města Chomutova.

Studii a projektovou dokumentaci květinových hodin zpracoval Ing. arch. Kamil Bílý. Samotná výsadba je řešená s odbornou firmou STUDENÝ s.r.o..

Bohužel hned po výsadbě rostlin došlo k tomu, že si někteří naši spoluobčané odnesli pár květin, pravděpodobně na své zahrádky! 🙁 Prosíme kolemjdoucí o zavolání městské policie, pokud uvidí někoho květinové hodiny ničit nebo brát květiny.