Hodnocení realizovatelnosti nových návrhů

Posledním veřejným projednáním návrhů třetího ročníku participativního rozpočtu začala fáze hodnocení realizovatelnosti návrhů. Tým úředníků posuzuje proveditelnost a reálné odhady rozpočtů konkrétních nápadů občanů. Tato fáze projektu potrvá do konce srpna.

Z celkových 37 návrhů podaných splnilo formální náležitosti 29 návrhů, u nichž se posuzuje proveditelnost. Hlasovat se začne v půlce září.