Dětské hřiště pro malé děti na VEROS

Stávající hřiště je již hodně zastaralé a nevyhovující. Návrh na nové prvky dětského hřiště jako pískoviště, prolézačky, houpačky a další atrakce. Je také nutné upravit břeh, který se vlivem počasí sesouvá, a osadit jej zábradlím pro zajištění bezpečí dětí.

Předpokládané náklady: 300 tis. Kč