Nejbližší události

2. 1. – 16. 2. 2018 příjem návrhů

2x 01-02/2018 + 1x 20. 2. 2018 veřejná projednání návrhů

21. 2. – 6. 4. 2018 kontrola návrhů

7. 4. – 6. 5. 2018 propagace návrhů navrhovateli (kampaň před hlasováním)

23. 4. – 6. 5. 2018 hlasování