Zřízení a rozšíření dvou kontejnerových stání v ulici Pod Břízami

Jedno kontejnerové stání za domem u vchodu 5240 a druhé před domem u vchodu 5245. Obě kontejnerová stání by obsahovala kontejnery na směsný komunální odpad a další kontejnery na tříděný odpad.

Navrhovatel: Ivana Zálešáková, Martin Bartoň

Předpokládané náklady: 500 tis. Kč

kontrolní checklist_57