Výsledky hlasování

Velkým úspěchem je, že se hlasování zúčastnilo celkem 2082 lidí!

Z 28 návrhů jich bude zrealizováno 13, což je skoro polovina. Podívejte se na všechny návrhy seřazené sestupně od nejvyššího počtu dosažených bodů. Zelená linka představuje 5 milionovou hranici. Ty návrhy, které jsou nad zelenou linkou, město Chomutov zrealizuje.

Výsledky _ Společně tvoříme Chomutov _ D21