Venkovní posilovací stroje na Domovince

Umístit do areálu Domovinka venkovní posilovací stroje – workout (cvičení s vahou vlastního těla) i fitpark (posilovací stroje).

V areálu je málo vyžití pro mládež a dospělé. Přispěje to k fyzické kondici uživatelů. Prospěch by měli mít všichni – mladí i staří. Posilovací stroje rozvrhnout rovnoměrně pro fyzické zatížení celého těla.

 

Předkladatel návrhu: Marcela Kloubová

Předpokládané náklady: 600.000 Kč

kontrolní checklist návrh č. 45

 

 

Realizace návrhu:

V areálu volnočasového areálu Domovinka byl vybrán tento prostor pro umístění hřiště pro workout a fitpark = venkovní posilovací stroje: zákres místa realizace.

Navrhovatelka paní Kloubová spolu s panem Vošickým, který vede místní skupinu Street Hard Workers doporučili cvičební prvky, na kterých by si lidé mladší i starší generace protáhli svaly celého těla.

Z výběrového řízení na projektanta byl vybrán pan Ing. Marian Trubiroha z Klášterce nad Ohří – společnost MT projekt, který navrhne prvky ke cvičení a dopadovou plochu a upřesní položky v rozpočtu stavby.