SPORTOVNA ZAHRADNÍ

Na hřišti nad ZŠ Zahradní postavit půjčovnu sportovního náčiní zdarma, pingpongový stůl a petank – nabídne dětem a mládeži v odpoledních hodinách a o víkendech smysluplné využití volného času bez nutnosti vynaložit finanční prostředky. Půjčovna nabídne míče, sítě, pálky, švihadla. Půjčovnu bude provozovat správce hřiště.

Navrhovatel: Kamila Zinčenková

Předpokládané náklady: 350 tis. Kč

kontrolní checklist_68