Shrnutí všech realizací participativního rozpočtu

Shrnutí 1. ročníku

Zrekonstruovaly se vnější části všech 26 kotců psího útulku v Beethovenově ulici v Chomutově. Opravily se zde betonové podlahy a zdi, vše se očistilo od plísně a natřelo penetrací. Do výšky 0,5 m mají zdi omyvatelný venkovní nátěr, aby se kotce mohly bez problému vymýt vodou z hadice a nehrozilo vniknutí vlhkosti do zdí. Někde se vyměnily podlahy celé, někde se jen opravily. Všude už se ale nově udělaly s drsnějším povrchem, který když je mokrý, neklouže psím tlapkám. Zhotovitelem byla firma ZKZ Chomutov s.r.o..

Bezručovo údolí – zábavně na I. mlýn byl návrh, díky kterému vznikla čtyři nová odpočívadla podél cyklostezky vedoucí Bezručovým údolím na I. mlýn. Na každém odpočívadle je herní prvek pro děti a cvičební prvek pro protažení těla dospělého, jedna lavička a jeden odpadkový koš. Stanoviště naprojektoval Ing. arch. Jiří Kubát, zhotovitelem byla firma DT Hnilica s.r.o. z Děčína.

Návrh Bezručovo údolí – lesní cestou na I. mlýn bezpečně se zaměřil na lepší schůdnost kamenitých úseků lesní cesty vedoucí Bezručovým údolím ve svahu nad cyklostezkou k I. mlýnu. Byly zde postaveny tři nové dřevěné lávky v místech nebezpečných srázů nebo špatně schůdné kamenité cesty. Lávky byly postaveny z mokrého syrového dřeva s povrchovou úpravou, aby dlouho vydržely a nepodléhaly tolik plísním. Práce provedla pracovní skupina města pod vedením Petra Bláhy.

Upravení okolí fontány v parku přineslo oživení prostoru v parku u bývalé fontány. Šachovnice byla už hodně zničená, vyměnilo se tedy betonového podloží a položila se nová dlažba. U laviček se pořídily nové dřevěné hranoly, opravily se betonové části laviček a zíďka kolem. Žulové desky stolečků a jedna židlička byly nahrazeny novými, protože ty původní  byly už hodně popraskané nebo ulomené. Na deskách žulových stolečků byly vypískovány hry: člověče, nezlob se; mlýny a šachy/dáma v barevném provedení. Celý prostor se vyčistil a prosvětlil vykácením části keřů. Zakoupily se hrací kameny na dámu a velké šachové figurky, vše je možné si zapůjčit  na vratnou zálohu v rodinném centru Rozmarýn (Po – So od 9:00 do 18:00). Práce provedla pracovní skupina města pod vedením Petra Bláhy, Technické služby města Chomutova pod panem Ing. Szabó a panem Ing. Voborníkem a kamenné práce dodala firma KAPPA z Chomutova.

Návrh Spojka cyklostezky a cyklotrasy mezi Bandou a Kamencovým jezerem zpevnil v západním rohu Otvické nádrže spojku mezi cyklotrasou 3077 a 3114, která byla často plná bláta a nebylo příjemné a bezpečné přes ni jezdit, vysypáním kamenivem a položením asfaltového recyklátu. Práce odvedli pracovníci Technických služeb pod vedením pana Ing. Vladimíra Hurníka.

Návrhy Obnova květinových hodin a Rozkvetlý městský park se spojily a nechaly vzniknout květinovým hodinám v prostoru palisád u vstupu do parku od Komerční banky. Studii a projektovou dokumentaci květinových hodin zpracoval Ing. arch. Kamil Bílý. Samotná výsadba byla řešená s odbornou firmou STUDENÝ s.r.o.. Prostor palisádového ostrůvku byl rozčleněn čedičovými sloupky. Na jaře a na podzim se do těchto prostor sází nová výsadba květin. Hodinový strojek je ukryt ve skruži uprostřed ciferníku. Hodinový strojek dodala firma Elektročas s.r.o., která realizovala i květinové hodiny v Poděbradech. Kamenné římské číslice jsou ze žuly, ručičky z kovu. Vstup do parku z centra se stal reprezentativnější a rozkvetlejší.

Díky návrhu Rekonstrukce obvodové zdi hřbitova v Beethovenově ulici se opravila část hřbitovní zdi. Na začátku se zvažovala i varianta zbourání části zdi a postavení nové. Ale případná jiná finální podoba zdi u pietního místa a omezený finanční rozpočet vedl investora po dohodě se správcem hřbitova, navrhovateli i s odborníky k opravě zdi metodou lehké sanace, která zeď opraví na delší dobu. Zeď se prověřila z hlediska vlhkosti sondou a výsledky sanační zprávy jasně určily stupeň vlhkosti a zasolení hřbitovní zdi, která byla mezi nízkým a středním zatížením. Původní vzhled hřbitovní zdi byl/je zapříčiněn nevhodně zvolenými materiály pro tuto omítku, které tzv. „nedýchají“. Postup prací byl následující: otlučení a odstranění veškerých nesoudržných vrstev omítky, dočištění ocelovými kartáči; sanace podkladu; oprava omítek – sanační jádrová omítka; povrchová úprava – fasádní nátěr omítnutých ploch; v místech, kde k opravovaným plochám hřbitovní zdi přiléhají plochy komunikací nebo okapových chodníků z dlažby byla provedena úprava soklu do výše 300 mm nad upravený terén izolační stěrkou s protiplísňovým nátěrem s baktericidními účinky; ze strany od vozovky se také opravily, popř. i vyměnily stříšky, aby nedocházelo k zatékání vody ze shora do zdi. Opravila se taková část zdi, na kterou vystačil stanovený rozpočet. Práce provedla firma L. A. INTERIÉR s.r.o..

Návrh Bike areál Chomutov – dokončovací práce pomohl bike areálu ke startovací rovince a dvou klopených zatáček z betonové zámkové dlažby. Ostatní práce a materiál si skupina nadšenců – cyklistů pod názvem FALER BIKE dělali/platili/sháněli sponzory sami. Je to volně přístupný cyklistický areál pro malé i velké cyklisty, nachází se u řeky Chomutovky na konci Škroupovy ulice. Pumptracková a bikrosová dráha je ze zhutněné hlíny, jen startovací rovinka a klopené zatáčky jsou pro dobré vedení kola a pro větší bezpečnost jezdců z betonové zámkové dlažby. Dlažbu položila firma STAKADO s.r.o..

Návrh Přestupák a taky park má za cíl zpřístupnit zeleň na Palackého ulici u zastávky MHD, aby se lidé mohli projít kolem řeky Chomutovky a odpočinout si v zeleni. Původně chtěl i zpřístupnit koryto řeky Chomutovky, ale to Povodí Ohře zásadně zakázalo, existující schůdky do koryta slouží jen pro povolané osoby a je velmi nebezpečné pro veřejnost do koryta vstupovat. Návrh jinak na první pohled působil jednoduše, ale existence sítí a pravidel souvisejících s péčí o koryto řeky úvahy investora trochu zkomplikovala, ale věříme, že se podaří v roce 2020 tento prostor konečně zkulturnit a zpřístupnit.

Navrhovatelka návrhu Venkovní posilovací stroje na Domovince chtěla, aby si lidé mladší i starší generace mohli protáhnout svaly celého těla ve volnočasovém areálu Domovinka. Byl vybrán prostor vedle multifunkčních hřišť. Projekt zpracoval pan Ing. Marian Trubiroha z Klášterce nad Ohří (společnost MT projekt) na základě doporučení navrhovatelky a pana Vošického, který vede místní skupinu Street Hard Workers. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála firma z Ostravy WORKOUT CLUB PARKS s.r.o., která na daném místě sejmula zeminu, zabetonovala patky, ukotvila multifunkční sestavu, šikmou lavici, stálky malé a tři vedle stojící fit prvky. Dopadovou plochu kolem multifunkční sestavy vytvořila pryžovými dlaždicemi, které dělají místo pro cvičení bezpečnější na dopady. Technické služby města Chomutova zasadili později do pryžových dlaždic i volně stojící fit prvky.

Návrh Zábradlí pro bezpečí dětí na lávce přes přivaděč v Děvínské ulici doplnil zábradlí, které mělo původně pouze dvě tyče s velkým prostorem mezi nimi a malé děti mohly velmi lehce skrz zábradlí přepadnout, o vodorovné a svislé příčky. Práce byly provedeny pracovní skupinou města pod vedením Petra Bláhy.

Poslední návrh Úprava sjezdu na cyklotrasu v Přemyslově ulici (u dolní brány Zooparku) upravil chodník a komunikaci pro plynulejší nájezd cyklistům a kočárkům a odstranil část plotu pro zlepšení rozhledových podmínek místa. Na zíďku bez plotového dílce byla upevněna lavička pro posezení a pod úroveň koruny zídky byla dosypána zemina, vše bylo oseto travou. Stavební práce provedla firma ZKZ s.r.o., lavičku osadili a trávu vyseli Technické služby města Chomutova.

Shrnutí 2. ročníku

Modernizace, opravy podchodu lokalita Kadaňská – střed města: Podchod byl Technickými službami města pod vedením pana Daniela Hurníka lépe osvětlen, kamery jsou připraveny k osazení, jen se čeká na připojení nového rozvaděče od společnosti ČEZ. Pak zde budou nově svítit světla i přes den a prostor bude snímán kamerami. I když předmětem návrhu nebyla výmalba podchodu, město se rozhodlo zkulturnit podchod i výmalbou. Dle zkušeností si ale čistě vybílené zdi vybírají ke svému vyjádření sprejeři-amatéři, proto město oslovilo výtvarný kolektiv s dlouholetou zkušeností v oboru, který maloval například boční zeď na základní škole Heyrovského. Požadavek města je vymalovat podchod ve světlých barvách a v nějakém provedení, které nebude tolik lákat sprejery. Finální výmalba podchodu se uskuteční na jaře 2020.

Modernizace psího útulku: Firma Readysan s.r.o. opravila všech 26 vnitřních částí kotců, vymalovala zdi a na spodní část zdiva použila omyvatelný materiál, opravila díry v podlaze a vyměnila staré těžké posuvné dveře při vstupu do kotců za nové. Navíc se vyměnily odtokové mřížky za plechy (v případě potřeby se dají vyndat) a tím snížila zápach uvnitř v psím útulku. Všechny výlezy z vnitřních částí kotce do vnějších udělala nově a také vyspravila podlahu z dlaždic v chodbě uvnitř útulku.

Odpadkové koše a lavičky podél cyklostezky: Podél cyklostezky v úseku od Hřebíkárny do města a pak dále k Bandě anebo podél zooparku k Praturovi anebo směrem na sídliště Písečná bylo osazeno celkem 9 laviček a 8 odpadkových košů. V ulici Škroupova byla lavička s košem pojata v jiném stylu, který se více hodí k památnému místu. Ve zdejším domě s č.p. 36 totiž žil armádní generál Karel Kutlvašr, československý legionář, hrdina války a čestný občan města Chomutova.

Dětské hřiště pro malé děti na Veros: Firma DT Hnilica s.r.o. z Děčína ve výběrovém řízení na zhotovitele nejlépe využila daný prostor a nabídla největší počet herních prvků za stanovenou maximální cenu. Ve sportovním areálu Veros postavila v místě bývalého zastaralého dětského hřiště herní prvek piškvorky a sestavu složenou ze skluzavky, balančního řetězového mostku, balanční kladiny, požární tyče, tři lezecích sítí a tři lezecích desek. Herní prvky jsou v přírodním stylu za použití dřeva třídy trvanlivosti 1-2 dle ČSN 350/2, z přirozeně křivé akátové kulatiny.

Defibrilátory do města: Odborným rádcem v této věci byl pro investora zkušený záchranář pohybující se v oblasti defibrilátorů, pan Vais ze Zdravotní záchranné stanice Ústeckého kraje a vedoucí chomutovských záchranářů Mudr. Kyselý. Vytipovali se místa, kde se pohybuje hodně lidí a kde má smysl defibrilátory (mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat i nevyškolení zachránci a který po hlasové a obrazové instruktáži navede zachránce jak postupovat) umisťovat. Jedno místo bude ve veřejném prostoru na sloupku mezi obchodním centrem Central a obchodním centrem Chomutovka, druhé místo bude na budově Magistrátu na Zborovské. Nakoupily se tři AED přístroje (automatizovaný externí defibrilátor), dvě bezpečnostní skříňky, ve kterých budou dva z nich uloženy a otevřou se jen po odkódování (na lince 155 operátor sdělí zachránci daný kód) a jeden stojan do veřejného prostoru. Třetí přístroj dostanou záchranáři na Kamencovém jezeře, nyní disponují jen jedním na hlavním mole, budou tak mít možnost mít k dispozici i druhý defibrilátor, třeba na Otvické pláži. Přístroje s příslušenstvím dodala firma S&T Plus s.r.o. z Prahy.

Sociální zázemí Veros: Firma JAMPL-PSV s.r.o. z Kadaně zrekonstruovala toalety, koupelny a sprchy v provozní budově u sportovního areálu Veros. Vše bylo ve velmi špatném technickém stavu. Pořídil se i nový bojler a částečně se i změnila vnitřní dispozice zázemí, podle požadavků platných norem. Sprchy mají nově časovač, který bude šetřit více s vodou.

Rekonstrukce dvou stávajících kurtů na plážový volejbal – Veros: Celé dva stávající kurty pro plážový volejbal byly firmou BAGROS s.r.o. vyhloubeny do 0,85 metrů a bylo kompletně uděláno nové průsakové podloží, aby hřiště nebyly pod vodou, když v létě více zaprší. Byly dodrženy vrstvy pro větší propustnost z velké frakce kamenů a štěrku. Pak byla položena geotextilie a navezena vrstva křemičitého písku na plážový volejbal, jednalo se o zhruba 324 tun. Na nové kurty se pořídily i nové sloupky na sítě. Po rekonstrukci budou kurty po celou následující sezónu od pondělí do pátku od 9 do 14 hodin a o víkendu (So i Ne) od 9 do 12 hodin k dispozici veřejnosti zdarma. Pro školy byl, je a bude areál v dopoledních hodinách stále zdarma.

Osvětlení areálu Domovinka: Firma ACP AuComp CZ, s.r.o. postavila dle projektové dokumentace 20 stožárů veřejného osvětlení kolem velkého okruhu asfaltové cesty pro bruslaře uvnitř volnočasového areálu Domovinka a u přístupů do areálu z obou stran. Tři stožáry před restaurací uvnitř areálu byly také připojeny do tohoto okruhu. Více se nasvítily světla dvou stožárů osvětlující přilehlé parkoviště. Vše bylo dokončeno, vyzkoušeno, ale ostrý provoz čeká na připojení nového rozvaděče skupinou ČEZ.

Oživlá dubová alej: Původní alej vedla před sto lety od současné zastávky Chomutov-město až na Partyzán. Alej byla přeťata dopravní infrastrukturou, přivaděčem a sídlištní výstavbou. Návrh měl za cíl obnovit alej v úseku od křižovatky Březenecká-Kamenná až po silnici na Březenec a dále v úseku za touto silnicí až k přivaděči v Hutnické ulici. Alejové stromy byly odborně ošetřeny arboristou a náletové dřeviny v bezprostředním okolí byly odstraněny. Technické služby města Chomutova vysypou cestičku alejí přírodním materiálem – štěpkou (postupně, jak ji budou mít k dispozici ze svého štěpkování). Alej se ještě zpestří naučnými tabulemi, které se nyní vybírají. Také se řeší lepší přístup do aleje směrem od Kamenné (je zde prudký val, který je často vyšlapaný a chodí se po hlíně nebo blátě), zhotoví se zde přírodní schody z kulatin.

Malovaná hřiště: V první fázi se nastříkaly malované hry neonovými spreji na vybraných místech ve městě (nevyužívané asfaltové plochy bývalých hřišť nebo spojovací chodníky) – skákací panák, minidráha, přeskok přes žraločky. Ve druhé fázi se celkem 12 míst ve městě domalovalo o další barevné malované hry (twister; slepá bába; číselný ostrov; abeceda; člověče, nezlob se; opičí dráha; skok do dálky; čokoláda; čáp ztratil čepičku; zrcadlo) od firmy MYICON s.r.o. z Ostravy. Nejdříve si povrch očistili, připravili, pak hru rozkreslili křídou, povrch penetrovali a nechali zaschnout postupně ve 4 vrstvách. Nejdříve na povrch přišla podkladová bílá vrstva, pak barevná vrstva a až zaschla tak se nanesla 2. barevná vrstva. Nakonec se nastříkaly nápisy a symboly. Až investor a dané mateřské školky dokončí poslední fázi malovaných hřišť na posledních pár místech, zmapují se všechny hry po městě do knihy – příručky, která bude k dispozici pro v Infocentrum pro každého, kdo se bude chtít proskákat městem :-).