Realizace návrhů z prvního ročníku

 

Ze třinácti vítězných návrhů z prvního ročníku participativního rozpočtu je šest návrhů komplet hotových, další tři se stavebně dokončují (opravují se postupně další vnější části kotců v psím útulku, pokračuje se v opravě hřbitovní zdi v Beethovenově ulici a dokončují se práce v Bike areálu) a čtyři návrhy ještě na svou realizaci čekají.

Jedná se o návrhy Venkovní posilovací stroje na Domovince, Obnova květinových hodin + Rozkvětlý městský park a Bezručovo údolí – zábavně na první mlýn. U těchto návrhů jsme se zdrželi tím, že se dlouho ladily projektové dokumentace, které se konzultovaly s příslušnými institucemi, ale i s navrhovateli. Jelikož jsou projektanti v současné době hodně vytížení, čekali jsme na úpravy v projektech o to déle.

Nejsložitějším návrhem na přípravu, ale také na realizaci bude návrh Přestupák a taky park, kdy došlo k rozšíření původního návrhu o další provazby na okolí. Místo se totiž už bude řešit komplexně, tak aby vyhovovalo i budoucím parametrům z hlediska návaznosti na další místa pro pohodlný průchod chodců, bezpečné přecházení přes přilehlé komunikace, ale také pro lepší estetický vzhled. Projektová příprava se prodloužila a stavebně se bude muset toto místo řešit v etapách, kdy se s první etapou začne nejdříve příští rok.