Přechod pro chodce před MŠ Radost na Palackého ulici

Před Mateřskou školou RADOST, ul. Palackého 4057 a Vodních staveb 4059, chybí přechod pro chodce a výstražná dopravní značka: Děti. Návrh předkládám z důvodu zvýšení bezpečnosti stovek dětí, které tudy denně procházejí nejen do školky RADOST v ul. Palackého a Vodních staveb, ale i do Základní školy ve Školní ulici, v Beethovenově ulici a Základní umělecké školy na náměstí TGM, kam dochází děti z celého Chomutova a přilehlého okolí. Tato cesta je totiž významnou spojnicí mezi zastávkou městské hromadné dopravy a uvedenými školami. Přechod pro chodce zde velice chybí, neboť provoz aut je zde neustálý a řidiči nejsou ochotni zastavit chodcům přecházejícím přes silnici. Je to zde opravdu nebezpečné, tuto skutečnost potvrzují i paní učitelky z MŠ Radost, které tudy denně vodí děti na procházku. Bezprostředně před mateřskou školou přechod pro chodce je, vede na protější chodník, ale chybí na druhou stranu směrem k zastávce MHD na Palackého ulici.

Pozn. projektového týmu: Chodník se musí vyvést více do silnice kvůli rozhledovým poměrům, dále bude nutno namalovat parkovací stání, která budou vyhovovat předpisům. Může se stát, že dojde k úpravě počtu parkovacích míst.

 

Předkladatel návrhu: Jana Kratochvílová

Předpokládané náklady: 180.000 Kč

kontrolní checklist návrh č. 50