Poslední veřejné projednání bylo v Domečku

Ve čtvrtek 30. března se ve Středisku volného času Domeček sešlo 8 navrhovatelů a prezentovalo se 10 návrhů:

Přímořské zátiší v parku; Solární lavičky nejen pro nabíjení mobilů na náměstí 1. máje a do parku u Radnice; Revitalizace okolí fontány v Městském parku; Vybudování dětského hřiště v Klicperově ulici; Venkovní stoly na stolní tenis na Domovinku; Oprava obvodové zdi hřbitova v ulici Beethovenova; Kontejnerové stání a úprava zeleně v ulici Dostojevského; Do školy bez strachu – ZŠ a MŠ Duhová cesta v ulici Havlíčkova; Proměna dvora na Husovo náměstí č. 38; Zábradlí pro bezpečí dětí přes přivaděč v ulici Děvínská a podél chodníku v ulici Blatenská od školky Abeceda nahoru.

Bylo to poslední projednání návrhů. Nyní se budou všechny návrhy, které splnily podmínky pro zařazení do participativního rozpočtu posuzovat. Projektový tým upřesní finanční náklady jednotlivých návrhů a požádá orgány státní správy a dotčené orgány o předběžné vyjádření k záměrům.