Poslední projednání vašich návrhů v Domečku

 

 

Podávání návrhů skončilo v pátek 16. února, celkem se sešlo 68 vašich nápadů! Je to o tři návrhy více než loni. Návrhy jsou také oproti prvnímu ročníku více propracovanější a připravenější. Je vidět, že se Chomutováci o své město zajímají a chtějí sami přispět ke změně k lepšímu.

Poslední projednání se konalo ve Středisku volného času Domeček a přišlo 31 lidí, někteří představovali své projekty a někteří si přišli poslechnout, jaké návrhy ostatní podávají.

 

Z celkových 68 návrhů jich 58 postupuje do fáze hodnocení realizovatelnosti. Byly podány včas, sepsány do daného formuláře a navrhovatel nebo jím pověřená osoba se osobně zúčastnil alespoň jednoho veřejného projednání, které bylo pořádáno za účelem prezentace návrhů.

Na posledním projednání v Domečku navrhovatelé představily tyto projekty: Krušnopark, Osvětlení areálu Domovinka, Modernizace podchodu z Kadaňské, Modernizace psího útulku, Zvýšení atraktivity a bezpečnosti podchodu a jeho okolí v ul. Št.kpt. Kouby (stejný smysl návrhu jako u Modernizace podchodu z Kadaňské – návrhy se spojí v jeden), Osvětlení cyklostezky kolem zooparku až ke Kaštance, Wi-fi v atriu, Výstavba kurtů na plážový volejbal Veros, Dětské hřiště pro malé děti Veros, Kontejnerové stání v ulici Pod Břízami 5240, Oprava dětského pískoviště v ulici Pod Břízami, Malovaná hřiště, Sportovna Heyrovského, Sportovna Zahradní, Historická lokomotiva v centru, Info tabule do Bezručova údolí, Pumptrack na Domovinku, Workoutové hřiště u minigolfu, Sauna a lanový park na Kamencovém jezeře, Oprava chodníku Kostnická ulice, Potěmkinova vesnice – oprava fasády bývalého kina OKO, Dětské hřiště na Matěje Kopeckého, Chráněné kontejnerové stání v ulici Pod Břízami 5245, Vybudovat chodník v Dukelské ulici z Chomutova do Údlic, Pomník československých legií, Propojení Bezručovy a Šafaříkovy ulice, Opravit chodník na Písečné u hospody Mustang, Sociální zázemí Veros.