Opravit chodník na Písečné u hospody Mustang

Pravá odbočka chodníku před hospodou Mustang je při špatném počasí plná bláta a vody. Návrh je zrekonstruovat chodník, po kterém chodí děti do ZŠ Písečná.

Navrhovatel: Jiřina Michálková

Předpokládané náklady: 50 tis. Kč

kontrolní checklist_30