Oprava chodníku Kostnická ul.

Stávající chodník byl realizován v roce 1966 a to z betonových dlaždic 30/30. V některých místech jsou dlaždice polámané, některé chybí a jsou nahrazeny betonem, který je též popraskaný.

Navrhovatel: Ing. Jan Kadlec

Předpokládané náklady: 300 tis. Kč

kontrolní checklist_53