Nové návrhy ze 3. ročníku se připravují na realizaci

Všechny vítězné návrhy z roku 2019 (najdete je zde v záložce „Vaše návrhy 2019“) jsou Odborem rozvoje a investic připravovány k dalšímu posunu blíže k realizaci. Některé návrhy budou jednoduché a jde jen o pořízení a instalaci, některé návrhy je třeba více připravit i s ostatními dotčenými odbory nebo institucemi, případně i s realizátory. Na některých místech návrhů dojde k zaměření terénu, některé bude posuzovat statik. Do příprav konkrétních návrhů budou zahrnuti i samotní navrhovatelé projektů, záleží pak i na nich, jak moc budou chtít být zataženi do finální podoby jejich projektů. Fyzická realizace návrhů je v plánu v roce 2020.

V mapě jsou všechna místa podaných návrhů znázorněna červeným malým puntíkem, oranžové větší puntíky jsou místa návrhů, které postoupily do hlasování. Zelené puntíky jsou místa vítězných návrhů , které se v roce 2020 promění k lepšímu díky participativnímu rozpočtu Společně tvoříme Chomutov.