Nové návrhy se postupně realizují

Veřejný prostor u softbalového hřiště v Bezručově ulici byl v březnu 2020 zaštěrkován k vytvoření provizorních parkovacích míst. Až to klimatické podmínky dovolí, bude ubourán i jazyk z obrubníků vedle v ulici, který brání plynulému vjezdu/výjezdu aut před přilehlý panelový dům nebo na nově vzniklou plochu pro auta. Na provizorní plochu pro parkování byly umístěny i dvě lampy veřejného osvětlení na solární pohon.