Návrhy 2018 k hlasování

Fáze hodnocení skončila, z posuzovaných 58 návrhů jich je 30 realizovatelných. Teď záleží na občanech města Chomutova, kterým návrhům vdechnou život z papíru do reality. Počet možných kladných a záporných hlasů bude stejný jako v loňském roce, tj. maximálně 9 kladných hlasů a maximálně 4 záporné hlasy.

Platí stejná pravidla – každý může hlasovat jednou, každému návrhu lze udělit pouze jeden hlas, hlasující nemusí rozdat všechny kladné ani všechny záporné hlasy, záporný hlas lze udělit až po udělení dvou kladných a vítězí ty návrhy, které získají minimálně 50 kladných hlasů po odečtení záporných hlasů a vejdou se do celkové alokace 5 miliónů Kč. Hlasování je určené pro všechny osoby, které bydlí, pracují nebo dlouhodobě využívají veřejná prostranství na území města Chomutova. Těm, kteří nemají přístup k internetu nebo nemají mobilní telefon, bude umožněno hlasování na tabletu v městském infocentru.

Zde je seznam všech návrhů k hlasování, s fotkami ho naleznete v záložce na tomto webu „Vaše návrhy 2018“.

Kontejnerové stání a zeleň v Dostojevského ulici 3925 – 3927 – 250 tis. Kč – přidat kontejnery na tříděný odpad a upravit zeleň v okolí.

Památní kámen štábnímu kapitánovi Theodorovi Koubovi do zeleně před ZŠ Kadaňská – 150 tis. Kč – št. kpt. Theodor Kouba byl československý legionář v Itálii, důstojník místní posádky, po okupaci se zapojil do odboje proti nacistům. Byl nacisty popraven 31. října 1941.

Památní kámen majorovi Josefu Šulcovi do parčíku v ulici majora Šulce – 150 tis. Kč – mjr. Josef Šulc byl československý legionář v Rusku, důstojník místní posádky, po okupaci se zapojil do odboje proti nacistům jako člen ilegální organizace generála Kraváka. Byl nacisty popraven 8. září 1943.

MODERNIZACE, opravy podchodu pod silnicí I/13 lokalita Kadaňská – střed města – 600 tis. Kč – instalace nových světel pro noční, ale zároveň i pro denní provoz, osazení bezpečnostními kamerami, tak aby byl monitorován celý prostor pro větší bezpečnost občanů.

Městské divadlo – doplnění zábradlí u schodišť uvnitř i venku – 200 tis. Kč – zachování stejného typu zábradlí, který v divadle už je – kované černé s dřevěným madlem, popř. pouze dřevěné madlo na kovaných úchytech.

Defibrilátory do města – 350 tis. Kč – na místa, kde se pohybuje více lidí, umístit defibrilátory – mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat i nevyškolení zachránci a který po hlasové a obrazové instruktáži navede zachránce jak postupovat. Defibrilátory budou uzamčeny, odemknou se pouze po zadání kódu, který sdělí na lince 155. Konkrétní umístění defibrilátorů se najde společně se zdravotními záchranáři Chomutov, např. k nákupnímu centru – Chomutovka, Globus, k aquaparku, do areálu Kamencového jezera, k zimnímu stadionu.

Lepší umístění kontejnerového stání v Hutnické ul. u výměníku, č. p. 5287 – 200 tis. Kč – provést úpravu pásu zeleně zpevněním plochy zámkovou dlažbou a vytvořit prostor pro umístění kontejnerů.

Osvětlení areálu Domovinka – 600 tis. Kč – dokončit poslední etapu revitalizace areálu bývalé ploché dráhy na Domovině, který díky osvětlení bude moci být plně využíván i v odpoledních (v zimě = sáňkování, běžkování) i večerních (v létě = běh, sportoviště, dětská kola) hodinách.

Rekonstrukce dvou stávajících kurtů na plážový volejbal – VEROS – 600 tis. Kč – kurty nevyhovují svým technickým stavem, nedostatečná vrstva písku, podloží není průsakové (po dešti neodtéká voda) a spodní textilie se vlivem stáří dostává na povrch. Po rekonstrukci budou kurty ve všední dny v dopoledních hodinách k dispozici veřejnosti do 14 hodin zdarma.

Pomník československým legiím na Štefánikově náměstí v zeleni u cyklostezky – 250 tis. Kč – postavit pomník československým legionářům, kteří bojovali za svobodu a jejichž hrdinné činy je nutné si pořád připomínat, zvlášť při letošním 100. výročí republiky.

Dětské hřiště na Matěje Kopeckého – 600 tis. Kč – vybudovat na travnaté ploše před domem 4819 – 4820 hřiště pro děti (podobné jako v Podhorské ul.).

Přidání dvou soch nebo plastik na nábřeží Chomutovky – 300 tis. Kč – podél nábřeží Chomutovky v centru města je ještě 9 prázdných podstavců. Návrh je přidat další dvě sochy nebo plastiky na tyto podstavce a zkulturnit tak místní prostředí.

Oživlá dubová alej – 600 tis. Kč – Původní alej vedla před sto lety od současné zastávky Chomutov-město až na Partyzán. Alej byla přeťata dopravní infrastrukturou, přivaděčem a sídlištní výstavbou. Návrh je obnovit alej v úseku od křižovatky Březenecká-Kamenná až po silnici na Březenec a dále v úseku za touto silnicí až k přivaděči v Hutnické ulici. Alejové stromy budou odborně ošetřeny arboristou a náletové dřeviny v bezprostředním okolí budou odstraněny. Součástí návrhu bude umístění naučných tabulí doplněné jednoduchými hrami ve vazbě k aleji.

Opravit chodník na Písečné u hospody Mustang – 50 tis. Kč – pravá odbočka chodníku před hospodou Mustang je při špatném počasí plná bláta a vody. Návrh je zrekonstruovat chodník, po kterém chodí děti do ZŠ Písečná.

Workout – venkovní posilovna u Jitřenky – 600 tis. Kč – Instalace workoutové posilovny do zeleně mezi vysoké panelové domy u softballového hřiště, u ZŠ Heyrovského.

Odpadkové koše a lavičky podél cyklostezky od Bezručova údolí k Bandě – 200 tis. Kč – podél cyklostezky, popř. cyklotrasy v úseku od Hřebíkárny až k Bandě instalovat zhruba po 500 až 750 m lavičku a odpadkový koš.

Obnova hřiště v ul. Pod Břízami – 600 tis. Kč – hřiště jen chátrá a místní děti by ho rády využívaly. Návrh na malované herní prvky na zemi, vahadlovou houpačku, mašinku, interaktivní tabuli, šplhací sestavu a prolézačky. Součástí návrhu je oplocení hřiště.

Sociální zázemí VEROS – 600 tis. Kč – Víceúčelový areál VEROS poskytuje svou rozmanitostí vyžití nejen sportovcům, rodinám s dětmi, ale i široké veřejnosti. V areálu je sociální zázemí, do nějž nebylo investováno přes 20 let a jeho stav tedy neodpovídá dnešním požadavkům. Návrh je na rekonstrukci toalet a sprch.

Modernizace psího útulku – 600 tis. Kč – pro lepší podmínky žití psů v útulku provést vnitřní opravy v psím útulku – vymalovat zdi a na spodní část zdiva použít omyvatelný materiál, opravit díry v podlaze a vyměnit staré těžké posuvné dveře při vstupu do kotce.

Oprava chodníku Kostnická ul. – 300 tis. Kč – Stávající chodník byl realizován v roce 1966 a to z betonových dlaždic 30/30. V některých místech jsou dlaždice polámané, některé chybí a jsou nahrazeny betonem, který je též popraskaný.

Wi-fi v atriu – 350 tis. Kč – zpřístupnění volného internetového připojení v atriu SKKS prostřednictvím Smart technologie (PowerStand) s možností bezdrátového či USB nabíjení mobilních zařízení, s SOS tlačítkem sloužící k přivolání pomoci a případně s technologií měřící aktuální stav počasí a kvalitu ovzduší.

Oprava dětského pískoviště v ul. Pod Břízami – 300 tis. Kč – stav pískoviště je v žalostném stavu, přitom je hojně navštěvované dětmi. Návrh na oplocení, novou obrubu kolem pískoviště, nový písek, pružinové houpačky a jiné herní prvky pro děti, lavičky, koš.

Zřízení a rozšíření dvou kontejnerových stání v ulici Pod Břízami – 500 tis. Kč – jedno kontejnerové stání za domem u vchodu 5240 a druhé před domem u vchodu 5245. Obě kontejnerová stání by obsahovala kontejnery na směsný komunální odpad a další kontejnery na tříděný odpad.

Dětské hřiště pro malé děti na VEROS – 300 tis. Kč – stávající hřiště je již hodně zastaralé a nevyhovující. Návrh na nové prvky dětského hřiště jako pískoviště, prolézačky, houpačky a další atrakce. Je také nutné upravit břeh, který se vlivem počasí sesouvá, a osadit jej zábradlím pro zajištění bezpečí dětí.

Info tabule do Bezručova údolí – 175 tis. Kč – na dva vstupy na modrou turistickou stezku vedoucí Bezručovým údolím umístit informační tabule o délce stezky, zajímavostech z přírody a o možnosti navštívit studánku. Součástí návrhu je úprava vstupu na stezku.

Pumptrack na Domovinku – 600 tis. Kč – Pumptrack je sportovní  dráha,  která  využívá  jako  hnací  sílu   pohyby  jezdce „pumpování“.  Dráha  je  vhodná  pro  odstrkovadla,  kola,  koloběžky,  skateboardy  i  inline brusle. Dráhu lze rozebrat a sestavit i na jiném místě.

Workoutové hřiště u minigolfu – 600 tis. Kč – Vybudovat workoutové hřiště za minigolfem a občerstvením před vstupní bránou do kempu v areálu Kamencového jezera. U tohoto hřiště není nutná jen síla, ale je nutné přemýšlet, jak zdolat určitou překážku.

Malovaná hřiště – 200 tis. Kč – na různá místa po městě např. v Horní vsi, na Březenecké, Kamenné, Zahradní a Písečné namalovat alespoň jedno hřiště pro děti. Malované hřiště se vejde na každý chodník a rozvíjí dětské pohybové a kreativní dovednosti, sociální vazby a další.

SPORTOVNA HEYROVSKÉHO – 350 tis. Kč – poblíž ZŠ Heyrovského, na zeleni u Jitřenky postavit půjčovnu sportovního náčiní zdarma, pingpongový stůl a petang – nabídne dětem a mládeži v odpoledních hodinách a o víkendech smysluplné využití volného času bez nutnosti vynaložit finanční prostředky. Půjčovna nabídne míče, sítě, pálky, švihadla.

SPORTOVNA ZAHRADNÍ – 350 tis. Kč – na hřišti nad ZŠ Zahradní postavit půjčovnu sportovního náčiní zdarma, pingpongový stůl a petang – nabídne dětem a mládeži v odpoledních hodinách a o víkendech smysluplné využití volného času bez nutnosti vynaložit finanční prostředky. Půjčovna nabídne míče, sítě, pálky, švihadla. Půjčovnu bude provozovat správce hřiště.