Naučné tabule oživily dubovou alej

Původní alej vedla před sto lety od současné zastávky Chomutov-město až na Partyzán. Alej byla přeťata dopravní infrastrukturou, přivaděčem a sídlištní výstavbou. Návrh obnovil alej v úseku od křižovatky Březenecká-Kamenná až po silnici na Březenec a dále v úseku za touto silnicí až k přivaděči v Hutnické ulici. Stromy byly v obou úsecích prohlédnuty a odborně ořezány arboristou. Prostor kolem aleje byl vyčištěn i od náletových dřevin. Cestička alejí se vysypala štěpkou. Vylepšil se přístup do aleje od Kamenné, kde se vytvořili schody do terénu z kulatin. V aleji se nainstalovaly naučné tabule a hry o přírodě, podívejte se do fotogalerie.