Malovaná hřiště

Na různá místa po městě např. v Horní vsi, na Březenecké, Kamenné, Zahradní a Písečné namalovat alespoň jedno hřiště pro děti. Malované hřiště se vejde na každý chodník a rozvíjí dětské pohybové a kreativní dovednosti, sociální vazby a další.

Předpokládané náklady: 200 tis. Kč

REALIZACE:

V první fázi se nastříkaly na vybraná místa (nevyužívané asfaltové plochy bývalých hřišť nebo spojovací chodníky) malované hry neonovými spreji.

Ve druhé fázi se daná místa domalovala o další barevné malované hry od firmy MYICON s.r.o. z Ostravy. Nejdříve si povrch očistili, připravili, pak hru rozkreslili křídou, povrch penetrovali a nechali zaschnout postupně ve 4 vrstvách. Nejdříve na povrch přišla podkladová bílá vrstva, pak barevná vrstva a až zaschla tak se nanesla 2. barevná vrstva. Nakonec se nastříkaly nápisy a symboly.

Můžete se těšit na zmapování všech míst a her po městě, které budou v knize plné hravých chvil – bude sloužit jako příručka pro mateřské školy, kozu Rózu, rodinná centra a Infocentrum.