Letos se vylepší 9 dalších míst po městě díky vašim návrhům

Participativní rozpočet města Chomutova s názvem Společně tvoříme Chomutov jede už 4. ročník. V červnu 2021 se hlasovalo o 23 realizovatelných návrzích. Projekty, které byly vybrány k realizaci, jsou součástí investic realizovaných statutárním městem Chomutov. Odbor rozvoje a investic nyní zajišťuje přípravu projektů. Předkladatelé vybraných návrhů jsou průběžně seznamováni s postupem a detaily realizace svých návrhů.

Odbor rozvoje a investic pro účely návrhu některých projektů využil nabídky studentky Designu a tvorby ve veřejném prostoru (Technická univerzita v Liberci) a do přípravy tak byla zapojena slečna Markéta Kášová. Koncept jejích návrhů tak např. promluví do konečné podoby projektu Hvězdárny F.J. Gerstnera nebo řešení odpočinkové zóny pro seniory v blízkosti Domu s pečovatelskou službou v Bezručově ulici. A která místa se v tomto roce promění?

  1. Hvězdárna F. J. Gerstnera – na louce u bývalého kina Oko vytvoříme zázemí řešeného kontejnerem,, jehož vybavení jsme nadefinovali společně s předkladateli návrhu – Astronomickou společností Chomutov. Kontejner bude obložen dřevem a dle návrhu slečny Kášové bude do jedné stěny vsazeno LED osvětlení ve tvaru souhvězdí, které vyberou předkladatelé. Prostor kolem tohoto zázemí se oplotí a k hvězdárně se pevně zabudují lavice pro pozvanou veřejnost na pozorování hvězdné oblohy. Součástí vybavení bude také plátno a projektor k promítání na jednu ze stěn kontejneru.

Náklady: 600 tis. Kč

 

  1. Zlepšení podmínek psího útulku – V psím útulku v Beethovenově ulici se oživí psí výběh velkými kládami a kameny pro zpestření výběhu psů. Po domluvě s vedoucím psího útulku se pořídí dva solitérní okrasné kameny (např. žula, říční kámen) o velikosti v průměru 1 m a dvě kulatiny dřeva (buk/akát) o velikosti v průměru min. 1 m a délce min. 4 m. Dále se dostaví chodník ze zámkové dlažby v psím výběhu a opraví se zídka v zadní části útulku.

Náklady: 500 tis. Kč

 

  1. Renovace rybníkové cesty za restaurací Hřebíkárna – Pro příjemnější procházky a ježdění na kole se zpevní asfaltovým recyklátem prudký kopec od Hamerského rybníka směrem k tenisovým kurtům, vyspraví se díry u mostku pod přivaděčem. Kolem vnější hrany cesty podél rybníka v místě, kde je svah nejvyšší, se postaví dřevěné zábradlí. Na hrázi a malé pláži přibydou lavičky a odpadkový koš. Náklady: 600 tis. Kč

 

  1. Hřiště pro seniory a odpočinková zóna Bezručova – V zeleni za prodejnou Penny mezi chodníkem a řekou Chomutovkou vznikne aktivní a zároveň odpočinkové místo s cvičícími prvky a lavičkami zejména pro seniory. Způsob provedení je konzultován např. i s fyzioterapeutkou Sociálních služeb Chomutov, aby odpovídal maximálně potřebám budoucích uživatelů.

Náklady: 600 tis. Kč

 

  1. Street workout hřiště na bývalém atleťáku – V prostoru bývalého atletického stadionu za sportovní halou vyroste sestava pro cvičení s vahou vlastního těla. Přípravy projektu se dokončují a brzy bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele.

Náklady: 600 tis. Kč

 

  1. Rekonstrukce venkovních tribun v areálu Cihla – Venkovní tribuny ve sportovním areálu Cihla v Cihlářské ulici se kompletně od základů zrekonstruují. Projekt je ve fázi zajišťování stavebního povolení. Předpokládáme, že výběrové řízení na zhotovitele proběhne v dubnu tohoto roku.

Náklady z participativního rozpočtu: 600 tis. Kč

Finanční spoluúčast provozovatele: 200 tis. Kč (nad náklady z PaRo)

 

  1. Dětské hřišťátko na Tomáše ze Štítného – Na travnaté ploše za panelovými domy v sousedství s areálem minigolfu vznikne dětské hřiště. Do návrhu tohoto projektu promluvila slečna Kášová. Navrhla prvky i posezení v přírodním stylu a doporučila spolupráci mladé ilustrátorky pro zkrášlení okolí. Projekt je ve fázi příjmu cenových nabídek.

Náklady: 400 tis. Kč

 

  1. Parkour hřiště na bývalém atleťáku – V prostoru bývalého atletického stadionu za sportovní halou se ke street workoutu připojí i nové parkour hřiště – překážky pro různé skoky, přeskoky nebo akrobatické prvky. Přípravy projektu se dokončují a zhotovitel bude vybrán ve výběrovém řízení na provedení veřejné zakázky.

Náklady: 600 tis. Kč

 

  1. Výměna zadní brány na hřbitově z ul. u Větrného mlýna a nákup 100 konví – Vymění se plechová zadní brána na hlavním městském hřbitově za novou kovanou. Součástí návrhu je i nákup 100 ks plastových konví na hřbitov.

Náklady: 400 tis. Kč