Kontejnerové stání a zeleň v Dostojevského ulici 3925 – 3927

Přidat kontejnery na tříděný odpad a upravit zeleň v okolí.

Navrhovatel: Jarmila Kubíková

Předpokládané náklady: 250 tis. Kč

kontrolní checklist_1