Do 5. ročníku Společně tvoříme Chomutov přišlo 31 nových návrhů

Během období podávání nových návrhů do 5. ročníku participativního rozpočtu Společně tvoříme Chomutov, od 16. ledna do 26. února 2023, jsme obdrželi celkem 31 nových nápadů občanů, jak zvelebit veřejná prostranství.

Nyní probíhá fáze hodnocení realizovatelnosti všech došlých návrhů. Zjišťuje se, zda jsou na veřejném prostranství, zda se nacházejí na pozemku nebo v budově ve vlastnictví města Chomutova. Také se ověřuje, zda se se svými náklady vejdou do maximální možné částky určené pro jeden návrh, tj. 600 tisíc korun a zda neodporují zákonům, územnímu plánu a Rámcové strategii rozvoje města a jiným rozvojovým koncepcím města.

Aby návrh prošel do další fáze – k hlasování – musí mít návrh do participativního rozpočtu města Chomutova také investiční charakter (pro tzv. měkké projekty – pořádání akcí, setkávání, apod. – jsou určeny jiné dotační programy města) a také nesmí řešit důsledky evidentní nedostatečné údržby městského majetku. Takové návrhy budou předány příslušným správcům dotčeného městského majetku a ti je zohlední dle svých rozpočtových možností v roce hlasování či následujícím. Tyto návrhy musí ale splňovat všechny ostatní podmínky pro předkládání návrhů do participativního rozpočtu.